O firmě

O firmě MINOR TECHNOLOGIES s.r.o.

   Historie firmy se datuje od roku 1992, kdy byla v garáži rodinného domu založena firma MINOR, Miroslav Norek – fyzická osoba. Firma se od počátku specializovala na zakázkovou výrobu a další související služby zejména v oblastech ocelových konstrukcí, zařízení pro dřevozpracující průmysl a zdvihací a manipulační techniky. Prosperující firma postupně rozšiřovala svou působnost a volné finanční prostředky vynakládala především do výstavby nových výrobních prostor a nákupu strojního vybavení. V roce 2007 byla založena společnost MINOR TECHNOLOGIES s.r.o., která převzala převážnou část dosavadní výrobní činnosti firmy MINOR, jejíž zakladatel zůstává i jediným majitelem a jednatelem nově vzniklé právnické osoby. Společnost MINOR TECHNOLOGIES s.r.o. v současné době disponuje výrobními a administrativními prostory o rozloze cca 1500 m2. Strojní vybavení firmy tvoří doposud především konvenční obráběcí stroje vhodné pro zakázkový charakter výrobních činností. Se zvyšujícími se požadavky zákazníků na konstrukci specifických zařízení a s rostoucím vývojovým potenciálem firmy směřovaly další investice především do pořízení moderních počítačových systémů, jako je například 3D strojírenský software SolidWorks. I díky tomu je společnost MINOR TECHNOLOGIES s.r.o. schopná nabídnout i veškeré vývojové a konstrukční činnosti pro celý rozsah poskytovaných výrobních a servisních služeb. Firma byla v celé své historii vedena v bezdlužném a bezúvěrovém režimu.